Bookmarks Yêu thích  Share

Daai jeung foo yat gei

0.0
  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
 Share

Nội dung

A two-timing bigamist finds himself concocting scheme after scheme with his best friend, Chi Hung, to prevent either of his wives from discovering his bigamy. The unwanted intervention of a police officer as well as a series of unfortunate events lead to the wives discovery of the whole plot. They team up with Chi Hung's exasperated fiancée, Ka Lai, to exact revenge upon the two men.

 Mở rộng

Đánh giá

Đánh giá phim {$obj.vod_name}
  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Trang web này không cung cấp bất kỳ dịch vụ tải lên hoặc lưu trữ tài nguyên nào, tất cả nội dung được tự động thu thập từ nguồn trên mạng đã được nêu ra.

Nếu nội dung có trong trang này vô ý vi phạm quyền của công ty bạn, vui lòng thông báo qua @vienphim, chúng tôi sẽ xử lý và xóa nó sớm nhất, xin cảm ơn!

© 2023 https://vienphim.com . All Rights Reserved  | Xem Phim Online Miễn Phí 

Lịch sử xem